CHIẾN LƯỢC HỌC TIẾNG ANH CÙNG CON

 

🤔 𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑑𝑎̣𝑦 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑛𝑎̀𝑦?
🤔 𝐶𝑜𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑎́𝑛 𝑛𝑎̉𝑛, 𝑣𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑒̂́?
🤔 𝐵𝑖́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡?

💥👨‍👩‍👧‍👦 Vậy thì ba mẹ đừng bỏ qua chương trình “Chiến lược học Tiếng Anh cùng con” vào cuối tuần này nhé.
👩‍💻 Với sự chia sẻ của Mrs. Amy Nguyễn – Thạc sĩ ngôn ngữ Anh - Giám đốc điều hành Trung tâm Anh ngữ AMA DANANG, chắc chắn ba mẹ sẽ nắm được những bí quyết vàng để có thể tự tin trở thành người bạn đồng hành cùng con trên con đường chinh phục Anh ngữ.
------------------//-------------------
📚 Chương trình “CHIẾN LƯỢC HỌC TIẾNG ANH CÙNG CON” 📚
⏰ Thời gian tổ chức: 15h00 ngày 04/07/2020
🏢 Địa điểm: Tầng 2 – Trung tâm Anh ngữ AMA DANANG
Cơ sở 2: Số 467 Điện Biên Phủ, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
#AMADANANG
#ChienluochocTiengAnhcungcon