THI KẾT KHÓA KIDS 7

🏆 Xuất sắc lắm các bạn nhỏ Kids 7!
️🎈Cảm ơn vì các con đã cố gắng mỗi ngày, rèn luyện thật chăm chỉ cùng với giáo viên và tương tác tốt với các bạn cùng lớp.
️🥇 Thành tích kết khóa hôm nay thật đáng tuyên dương, chúc mừng các con🍀🍀🍀