TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG 1 THẤY.......

TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG 1 THẤY.......

 Điểm đầu vào 5.0 IELTS Làm sao chỉ có 4 tháng học tại Trung tâm Anh ngữ AMA Đà Nẵng bạn LÊ VĂN MINH TUẤN có thể ĐẠT VƯỢT CAM KẾT IELTS 7.5.

Hãy cùng lắng nghe bạn tâm sự nhé.....