VÌ BẠN LÀ HỌC VIÊN CỦA AMA DANANG ........... VÀ VÌ CHÚNG TÔI YÊU BẠN

📌📌THÔNG BÁO
Thân gửi Quý phụ huynh và các em học viên,
Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học viên trong thời gian sau dịch Covid - 19, Phòng Tiếng Anh Quốc Tế - Trung tâm Anh ngữ AMA DANANG gửi đến các em thông báo sau:

 

 

#AMADANANG
#Camketchuanquocte