+84 236 3821821 en en

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Cơ sở 1     : 56 Lê Đình Dương - Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu- Thành phố Đà Nẵng

Cơ sở 2     : 12 Chi Lăng - Phường Hải Châu 2 - Quận Hải Châu- Thành phố Đà Nẵng

Email        : info@amadanang.edu.vn

Điện thoại : 0236.3821.821