Home » Archives for Nguyễn Đức Khương

Author name: Nguyễn Đức Khương

Tôi là Nguyễn Đức Khương - Chuyên gia kinh tế. Người có am hiểu kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng, vay tiền online. Tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh.

Scroll to Top