Chúc mừng bạn Huỳnh Đức Bảo - Từ IELTS 3.0 đạt IELTS 7.0

Trung tâm Anh ngữ AMA Đà Nẵng xin chúc mừng bạn Huỳnh Đức Bảo đã xuất sắc vượt cam kết thi IELTS (từ IELTS 3.0 học trong vòng 14 tháng, BẠN đã vượt cam kết thi đạt IELTS 7.0 )