ĐI HỌC LẠI NÀO CÁC BẠN NHỎ

Anh ngữ AMA DANANG xin thông báo đến Quý phụ huynh và các bạn học viên về thời gian đi học lại như sau:

📖 Khối Prekids: từ 11/05/2020
📖 Các khối lớp còn lại: từ 05/05/2020

Các bạn vẫn đến lớp theo thời khóa biểu của mình nhé!🥰