Điều Khoản Sử Dụng

Một số điều khoản điều kiện sử dụng mà khách hàng cần tuân thủ khi truy cập vào trang web Amadanang.edu.vn như sau:

1. Chấp Nhận Điều Kiện Sử Dụng:

 • Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ tại Amadanang.edu.vn, bạn phải chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đưa ra.
 • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn có quyền không sử dụng.
 • Amadanang.edu.vn có quyền cập nhật và điều chỉnh các điều khoản này để phù hợp với định hướng của mình cũng như sự thay đổi của chính sách tài chính và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này sẽ được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Không có bên thứ ba nào được hưởng quyền lợi từ các điều khoản dịch vụ này.

2. Điều Khoản về Bình Luận trên Amadanang.edu.vn:

 • Bạn cần bình luận một cách nhã nhặn, lịch sự, tránh sử dụng từ ngữ gây hiềm khích hoặc xúc phạm danh dự người khác.
 • Nghiêm cấm bình luận về chính trị, tôn giáo, hoặc xúi giục hành vi vi phạm pháp luật.

3. Điều Khoản về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

 • Tất cả bài viết trên Amadanang.edu.vn đều thuộc sở hữu và bản quyền của chúng tôi.
 • Mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mà chưa được sự cho phép của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

4. Điều Khoản Bảo Mật Thông Tin:

 • Mọi thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chi tiết theo Chính sách Bảo Mật chúng tôi đã đưa ra.
 • Các đối tượng không được can thiệp vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu của chúng tôi bằng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc phương tiện nào khác.
 • Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ mất mọi quyền lợi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

5. Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm:

 • Amadanang.edu.vn là một website cung cấp thông tin, đánh giá về dịch vụ tài chính và vay tiền, không phải là một ngân hàng hay công ty tài chính hay đối tác cho vay.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào và không có cam kết với các bên liên quan.
 • Thông tin chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo, bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng. Thông tin có thể được cập nhật, thay đổi liên tục và không có thông báo trước.

Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ với Amadanang.edu.vn qua email: admin@amadanang.edu.vn.

error: Content is protected !!