HỒ THANH THÁI - IELTS 5.5

Excellent, Thanh Thái!
Kết quả có được hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân em. Test đầu vào chỉ 2.0, các thầy cô AMA DANANG cam kết sẽ đào tạo em đạt 4.5 điểm thi IELTS, tuy nhiên kết quả thi của em lại vượt mức mong đợi là 5.5.
Chúng tôi vui vì em hoàn toàn xứng đáng với số điểm cao này.
Mong em sẽ đạt được những mục tiêu xa hơn nữa trong tương lai.
Chúc mừng em.