Nguyễn Thị Minh Thi

Mọi người là những nhà cố vấn tuyệt vời, chuyên nghiệp và truyền cảm hứng để em tiếp tục học tập với thái độ cởi mở và tích cực. Đặc biệt, em rất vui vì được tiếp xúc với nhiều tài liệu, cách học, cách dạy rất bổ ích đối với không chỉ đối với riêng em mà còn tất cả những học viên khác đang theo học chương trình. Em nhận thấy đây là một cách học mới và hiệu quả hơn rất nhiều so với những phương pháp khác. Vì vậy, em thật sự mong rằng trung tâm sẽ tiếp tục duy trì và phát huy chương trình AL này để giúp học viên đạt được mục tiêu của mình.