TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP - BIDV

- Bạn đã đi làm nhưng bạn thiếu tự tin khi giao tiếp bằng Tiếng Anh????
-  Bạn ngại giao tiếp với các đối tác nước ngoài?
-  Sự khác biệt ngôn ngữ chính là rào cản kìm hãm sự phát triển của bạn và cả Doanh nghiệp.
-  Chương trình Tiếng Anh Doanh nghiệp của Trung tâm Anh ngữ AMA Đà Nẵng giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, giúp các anh, chị cán bộ, nhân viên tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh và đưa doanh nghiệp đến thành công.
- Trung tâm Anh ngữ AMA Đà Nẵng thường xuyên khai giảng các khóa học Tiếng Anh Doanh nghiệp
-  Dưới đây là hình ảnh các anh chị cán bộ nhân viên Ngân hàng BIDV tham gia Khảo sát năng lực Tiếng Anh cho Khóa Tiếng Anh Doanh nghiệp