Vo Van Anh Khoa

Gần 6 tháng học ở trung tâm với sự hỗ trợ của phương pháp học Active Learning, cuối cùng em đã đạt được 6.0 IELTS ( Đọc: 6.5, Nói: 6.5, Nghe: 6.0 và viết 5.5). Điều này giúp em được chấp nhận vào trường đai học ở Canada. Cho dù em biết kết quả này có thể không phải là lớn đối với nhiều người nhưng với em đó là thành quả cho sự cố gắng của em và sự hỗ trợ từ AMA.